ހއ އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން އަންހެނުންގެ ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

9 ޑިސެމްބަރު 2018 0

ހއ އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން، މުހައްމާ ކަޕް ވޮލީބޯލް ޓޯރނަމެންޓް ވޮމެންސްގެ ނަމުގައި، އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވާނެކަން، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބުދުﷲ (މުހައްމާ) ވިދާޅުވެއްޖެވެ. މުހައްމާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެގޮތުން އެމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު...