އިހަވަންދޫންއިން ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވަނީ 2211 މީހަކަށް

11 ޖޫން 2018 0

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 24 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ރޭ އާއްމުކޮށްފައި ވާއިރު، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިހަވަންދޫއިން ވޯޓް ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާކަމަށް ދައްކަނީ 2211 މީހަކަށެވެ. މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫއިން ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބުނު...