ރަށު ކައުންސިލަށް 2125 , އަތޮޅު ކައުންސިލް އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް 3074 މީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭ

21 އޭޕުރީލު 2017 0

އަންނަ މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި، އިހަވަންދޫ ރަށުކައުންސިލަށް 2125 މީހުންނަށް ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާއިރު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް 3074 މީހުނަށް ވޯޓް ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެން ވާކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކައިފިއެވެ․ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ...