ބައެއް ކަހަލަ އިލެކްޓްރޯނިކް ގޭމް ތަކުން ޒުވާނުންގެ ދީނީދުނިޔެވީ ވާޖިބުއަދާ ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ - ހުކުރު ހުތުބާ

15 ނޮވެމްބަރު 2019 0

ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުޅެމުން ގެންދާ ބައެއް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ގޭމްސަތައްކަމަށްވާ ޕަބްޖީއާއި ޖަސްޓްކޯސް އާއި ޕޯކެމޯންގޯ އާއި ފޯޓްނައިޓް ފަދަގޭމްތަކަކީ ޒުވާނުންގެ ދީނީ ވާޖިބުތަކާއި ދުނިޔެވީ ވާޖިބުއަދާ ކުރުމަސް ހުރަސް އެޅުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު އިތުރު ގެއްލުންތައް ކުރިމަތި ކުރުވާ ގޭމު ތަކެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު...