ޔޫތުގެ ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ބިޑަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ހާމިދު ، ޓީމާއެކު ޖަންގަލް އަށް

17 ޖެނުއަރީ 2020 0

އިހަވަންދޫގައި މިވަގުތު ހުރި އެއްމެމޮޅު މިޑްފީލްޑްކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް ހާމިދު ( ހާނދޭ ) ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑް ޔޫތުން ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ރެކޯޑް ބިޑެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ޔޫތަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ހާމިދު އާއި އަދި ހާމިދު ނިސްބަތްވާ އެންވީކޭގެ ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކަކާއި އެކު ޖަންގަލް ޓިމާއި ގުޅިއްޖެއެވެ. ރޭ...