ހިމަބިހި ނައްތާލުމުގެ ކެމްޕެއިން އިހަވަންދޫގައި ފަށައިފި

27 ފެބުރުއަރީ 2017 0

ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި އެއްކޮށް ނައްތާލެވިފައިވާ ގައުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެ ބައްޔަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރާއްޖޭގައި ފަށާފައިވާ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތް އިހަވަންދޫގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އިހަވަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގެ ދަށުން މިއަދު ހަވީރު ވަނީ އިހަވަންދޫގެ ގޭތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ހިމަބިހި އަދި...