މާދަމާއަކީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް!

17 ނޮވެމްބަރު 2018 0

މާދަމާ (18 ނޮވެމްބަރ 2018) އަކީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި އާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވާކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހުއެވެ. ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު، މިއީ އިބޫ...