[HEADER BANNER]

ޔުނައިޓެޑް ޔޫތު މިފަހަރު ވަރަށް ތަފާތު..

29 ނޮވެމްބަރު 2020 0

ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންޓީމު، ޔުނައިޓެޑް ޔޫތު އަންނަ،  ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ އިހަވަންކަޕްގައި ޔުނައިޓެޑް ޔޫތު ބައިވެރިވުމަށް ނިންމާފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ޔޫތުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު، ޔޫތުގެ ސްކޮޑްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތައް ވެސް ދަނީ ޔޫތުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކު ޕޭޖުގައި އިއުލާން ކުރެވެމުންނެވެ. ޔުނައިޓެޑް ޔޫތަކީ އަބަދުވެސް ތަފާތު ޓީމެއްކަމަށް އިހަވަންދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެއްބަސްވާއިރު...

[TOP CONTENT BANNER]
[BOTTOM CONTENT BANNER]

ފަހުގެ

ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފި

19 ނޮވެމްބަރު 2020 0

ޓާފު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ކައުންސިލް

19 ނޮވެމްބަރު 2020 1

ސަޕޯޓްކުރާނީ މަގޭ ޓީމަށް، މަގޭ ސްކޫލަށް..

18 ނޮވެމްބަރު 2020 0
[LATEST BANNER]

އައި. ބީ. އޭ ފެންވަރު- ސެމީ ފައިނަލުން އެނގިދާނެތާ

18 ނޮވެމްބަރު 2020 1

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ބޯޓު ޖައްސައިފި

16 ނޮވެމްބަރު 2020 1

ޕުރޮގުރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

13 ނޮވެމްބަރު 2020 0

ޕުރޮގުރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ފެށިގެން ކުރިއަށް

13 ނޮވެމްބަރު 2020 0
[LATEST BANNER]

އިހަވަންދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

10 ނޮވެމްބަރު 2020 1

އަންނަ އަހަރަށް 34 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

9 ނޮވެމްބަރު 2020 0

ޕުރޮގުރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީތަކުގެ މެމްބަރުކަމަށް އިހަވަންދޫން 13 މެމްބަރުން

8 ނޮވެމްބަރު 2020 2