އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަނެއްކާވެސް ސުވާލެއްގެ ތެރެއަށް!

19 ފެބުރުއަރީ 2018 1

ރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން، ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މި މަހުގެ 1 ގައި އެ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ބަޔަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސައިލަން ކުރި އަމުރާއިއެކު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއާއި މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެއެވެ. ފެބްރުއަރީ 1...