ތޯއްޕެގެ ޝަރަފްގައި އައި.ކްލަބް ޒުވާނުންނާއި ދެކޮޅަށް

19 ޖުލައި 2019 1

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އިހަވަންދޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް އިޖުތިމާއީ ރޫހް ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އައި.ކްލަބުގެ ފަރާތުން މިރޭ ތަފާތު މެޗެއް ކުޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އައި.ކްލަބުގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ ހުސެއިން ފާއިޒު ބުނީ، މިރެއަކީ އަނެއްކާވެސް އައި.ކްލަބުގެ ތާރީހްގައި ތަފާތު ރެއެއްކަމަށާއި، މިރޭ މިނިކުންނަނީ އައި.ކްލަބުގެ ކުރީގެ ނައިބު...