އިހަވަންދޫން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި

16 އޮގަސްޓު 2018 0

ހއ. އިހަވަންދޫން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ލިބުނު ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު: IUL)248-CAA/248/2016/85) އޯގަސްޓް 10، 2016 އިގެ އިއުލާނާ ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ހޯދުމަށް 401 ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު މިފަހަރު ގޯތި ލިބޭނީ 100 ފަރާތަކަށެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ސީނިޔަރ...