އިމަގު ރަސްމުކުރިޔާ 1438: މާދަމާރޭ ފައިނަލް

27 ޖޫން 2017 0

ނިމިދިޔަ ރަމަޟާންމަހު އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) އިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަލްމަރްޙޫމް ޙުސައިން ޒުހާރުގެ ހަނދާނީ 13 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުން އެންމެ މޮޅު ފަސް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައިވެރިންނާއެކު ޖުމްލަ ދިހަ ބައިވެރިން ވާދަކުރަމުންދާ އިމަގު ރަސްމުކުރިޔާގެ ފައިނަލް ބުރު މާދަމާރޭ އޮންނާކަމަށް އިމަގުން ބުނެފިއެވެ. މި...