[HEADER BANNER]
[AD]

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

2 އޭޕުރީލު 2016 2

އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އިހަވަންދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ޕޮލިސް މީޑިޔާއިން ވިދާޅުވީ މިރޭ 22:04 ގައި އިހަވަންދޫން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ބަލައި ފާސްކުރުމުން އޭނާގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެތި ފެނިފައވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރުދަނީ ތަޙުޤީގު ކުރަމުންނެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
މަސްތުވާތަކެތި

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ކާކު ބާ؟

– 3 އޭޕުރީލު 2016 1

އެ ކާކު

– 7 އޭޕުރީލު 2016 0