[HEADER BANNER]
[AD]

މާދަމާ އަކީ ހައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

11 އޮގަސްޓު 2018 0

މާދަމާ، 12 އޯގަސްޓް 2018 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ޛުލްހިއްޖާ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް ސައުދީގެ ސުޕުރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ހައްޖުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ސުޕުރީމު ކޯޓުގައި މިރޭ ބޭއްވި އަޑުއެހުމަށްފަހު ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ މިއަދަކީ (ހޮނިހިރު ދުވަސް) ޛުލްޤާއިދާ މަހުގެ 29 އަދި މިމަހުގެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި މާދަމާ އަކީ ޛުލްހިއްޖާ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
ހައްޖު

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ