[HEADER BANNER]
[AD]

އިހަވަންދޫން 200 ގޯތި ދޫކޮށްފި

13 ޖޫން 2020 6

އިހަވަންދޫން ބަންޑާރަ ގޯތި ނުދޭތާ 17 އަހަރު ފަހުން ފަހުން އިހަވަންދޫން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކޮށްފިއެވެ.

އިހަވަންދޫން 200 ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި 455 މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުވުމުން ގުރުލާގެން ގޯތި ލިބޭކަން ކަށަވަރުވި ފަރާތްތަކަށް މިރޭ ވަނީ ގޯތީގެ ބޮލުކު ގުރުނެގުމާ އެކު ގޯތި ލިބުނު ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައި ވަނީ މިރޭ 8:30 ގައި އިހަވަންދޫ އޯޕަން ސްޓޭޖު ސަރަހައްދުގައި އެވެ. މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަނީ މިރޭ ހަވާލުކުރެވޭ 200 ގޯތީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަދި ވެސް އިހަވަންދޫން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިރޭ މިހަވާލުކުރެވުނު ބިންތައް ސާފުކުރެވުނުހާ އަވަހަކަށް ބިން ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ބިން ސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ހަރަދުގައި އެމްޓީސީސީގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި ކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
ގެވަޅު ދޫކުރުން

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

Hageegathakee adhi goathi dhoonukurea. Goathi leveane kamuge liyumeh dhiny.

– 13 ޖޫން 2020 0

Vee ehme avahakah 2 vana burah goathi dhookurumah iulaan kurun edhen. Adhives goatheege inthizaarugai meehun thibikah hadhan kon mifaharu gendhiya gothah las nukoh iulaan kurumah council ah govaalan....... <br>Vaki bayakah goathi libuneema aa huhtaa nulaa dheven huri varakun goatheege kankan kuriyyah gendhiyun edhen. Council ge raees ge vidhaalu vi gothah Ava's kurun edhen......

– 14 ޖޫން 2020 0

Dhevana buru las nukoh fashan feney..... <br>Eyrun MTCC ge eheetherikamaa eku 2 vana buruge goathi thahves saafu kohleveyne

– 14 ޖޫން 2020 0

Raees ge vaahakaage 2 vana burehge inthizaarugai thibin, Ava's koh dhinun edhen

– 14 ޖޫން 2020 0

Raees ge vaahakaage 2 vana burehge inthizaarugai thibin, Ava's koh dhinun edhen

– 14 ޖޫން 2020 0

Dhevana buru avas kuran vaaane

– 14 ޖޫން 2020 0