ތިބާ ވިސްނާށެވެ.

އާ އަހަރެކެވެ. އާ މަސްތަކެކެވެ. އާ ދުވަސްތަކެކެވެ. އަދި ހަމައެހައިމެ...

27 ޖުލައި 2013 0

ބީވެގެން ގޮސްފައިވާ

މިފުން ކާއިނާތުގެ ތެރެއަށް ބަލައިލުމުން ފެންނަނީ ކަޅު އަނދިރި ކަމެވެ....

21 ޖުލައި 2013 0