މަންމަން ލޯބި

ފެނުމުން ލޮލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު އަސަރެއް މިހިތަކަށް ނުކުރިޔޭ ފެނުމުން ދެވަނަ...

12 އޮގަސްޓު 2013 0

އެ ޖުމުލަ

އެއީ އަހަރެންގެ މުޅި ތައުލީމީ ހަޔާތުގައިވެސް އެންމެ ދެރަވި ދުވަހެވެ....

30 ޖުލައި 2013 0

ޖޯކް: ސިޔާސަ ކުއްޖެއް

މަދަރުސާއިން ދިން އިމްތިޙާނު ނިމްމާލުމަށްފަހު ދަރިވަރު ގެޔަށް އައުމުން، މަންމަ: ދަރިފުޅާ!...

27 ޖުލައި 2013 0

ބައެއްފަހަރު

ބައެއްފަހަރު ކަންކަމުގަ ބާކީވެޔޭ ބައެއްފަހަރު ގޮތްހުސްވެ މާޔޫސްވެޔޭ ބައެއްފަހަރު ދުނިޔޭގަ ބިކަވެސް ވެޔޭ ބައެއްފަހަރު...

26 ޖުލައި 2013 2

ފަށާކަން ނުވޭތޯ!

ސަލާމަތް ހޯދުމަށް ފަށާކަށް ނުވެހޭ މަލާމަތް އެދުވަހުން ނުލިބޭނެ ގޮތެއްގާ ހަލާކުވެ ޖިސްމުތައް...

16 ޖުލައި 2013 1