ސްކްރަބް ޓައިފަސް

ސްކްރަބް ޓައިފަސް އަކީ ރިކެޓްސިޔާ ސޫސުގަގަމޫޝީ ކިޔާ ޖަރާސީމް އަކުން...

16 ޑިސެމްބަރު 2013 0

ސެލީނާ ގޮމެޒް

ހޮލީވުޑު މަޝްޙޫރު އެކްޓާރ އަދި މަޝްޙޫރު ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ސެލީނާ...

30 ނޮވެމްބަރު 2013 0