ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018: އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އިބޫ އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި 262،135 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވެ އެވެ.

00:05
24 Sep 2018
އިހަވަންދޫގެ 2 ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
1. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު: 616
2. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު: 971
ބާތިލް ވޯޓު: 15
00:02
24 Sep 2018
އިހަވަންދޫގެ 1 ނަންބަރު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
1. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު: 376
2. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު: 433
ބާތިލް ވޯޓު: 9
22:36
23 Sep 2018
އިހަވަންދޫގެ 2 ނަންބަރު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
1. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު: 240
2. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު: 538
ބާތިލް ވޯޓު: 6
21:47
23 Sep 2018
21:47
23 Sep 2018
21:01
23 Sep 2018
މާލޭގައި ހުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މީހުން ވޯޓުލީ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
1. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު: 205
2. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު: 345
20:32
23 Sep 2018
20:31
23 Sep 2018
20:08
23 Sep 2018
އިހަވަންދޫގެ 2 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރިއިރު އެފޮއްޓަށް ވޯޓު ދީފައިވާ ގޮތް. 1 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ މި މައުލޫމާތު އަދި ހާމަ ނުކުރޭ.
20:05
23 Sep 2018
20:04
23 Sep 2018
19:38
23 Sep 2018
19:28
23 Sep 2018
އިހަވަންދޫގެ ދެފޮއްޓަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތަފުސީލުތައް އަދި ހާމައެއް ނުކުރޭ.
19:27
23 Sep 2018
މާލޭގައި ހުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮށި ބަންދު ކުރިއިރު އެފޮއްޓަށް ވޯޓުލާފައި ވަނީ ޖުމުލަ 556 މީހުން. އެއީ 254 ފިރިހެނުންނާއި 302 އަންހެނުން. މިފޮއްޓަށް ވޯޓު ލުމަށް 577 މީހުން ރެޖިސްޓުރީ ކޮށްފައިވޭ.
19:17
23 Sep 2018
18:53
23 Sep 2018
ހަވީރު 5:45 ގެ ފަހުން މިވަގުތާ ހަމައަށް މާލޭގައި ހުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާފައި ވަނީ އެންމެ މީހެއް. މިފޮއްޓަށް ވަނީ 554 މީހުން ވޯޓު ލާފައި.
18:07
23 Sep 2018
ވޯޓުލުން މިރޭ 19:00 އާހަމައަށް އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު، މާލެއާ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލުން އަމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް އެބަދޭ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު: ފުލުހުން

17:46
23 Sep 2018
މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް އިހަވަންދޫ އިން ރެޖިސްޓަރ ކުރި 350 މީހުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތާ ހަމައަށް ވަނީ 341 މީހުން ވޯޓު ލާފަ. ވޯޓު ނުލަނީ 9 މީހުން.
17:39
23 Sep 2018
މާލޭގައި ހުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮއްޓަށް، ވޯޓު ލުމަށް ޖުމުލަ 577 މީހުން ރެޖިސްޓުރީ ކޮށްފައި ވާއިރު މިހާތަނަށް މިފޮއްޓަށް ވަނީ 553 މީހުން ވޯޓު ލާފައި. މިފޮއްޓަށް ވޯޓު ލުމަށް އިހަވަންދޫގެ 350 މީހުން ރެޖިސްޓުރީ ކޮށްފައިވޭ.
އިތުރަށް ލޯޑުކުރަށްވާ »

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

V.ragalhah cover curaakan faahagavey.

– 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 0