ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018: އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އިބޫ އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި 262،135 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވެ އެވެ.

00:05
24 Sep 2018
އިހަވަންދޫގެ 2 ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
1. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު: 616
2. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު: 971
ބާތިލް ވޯޓު: 15
00:02
24 Sep 2018
އިހަވަންދޫގެ 1 ނަންބަރު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
1. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު: 376
2. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު: 433
ބާތިލް ވޯޓު: 9
22:36
23 Sep 2018
އިހަވަންދޫގެ 2 ނަންބަރު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
1. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު: 240
2. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު: 538
ބާތިލް ވޯޓު: 6
21:47
23 Sep 2018
21:47
23 Sep 2018
21:01
23 Sep 2018
މާލޭގައި ހުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މީހުން ވޯޓުލީ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
1. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު: 205
2. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު: 345
20:32
23 Sep 2018
20:31
23 Sep 2018
20:08
23 Sep 2018
އިހަވަންދޫގެ 2 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރިއިރު އެފޮއްޓަށް ވޯޓު ދީފައިވާ ގޮތް. 1 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ މި މައުލޫމާތު އަދި ހާމަ ނުކުރޭ.
20:05
23 Sep 2018
20:04
23 Sep 2018
19:38
23 Sep 2018
19:28
23 Sep 2018
އިހަވަންދޫގެ ދެފޮއްޓަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތަފުސީލުތައް އަދި ހާމައެއް ނުކުރޭ.
19:27
23 Sep 2018
މާލޭގައި ހުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮށި ބަންދު ކުރިއިރު އެފޮއްޓަށް ވޯޓުލާފައި ވަނީ ޖުމުލަ 556 މީހުން. އެއީ 254 ފިރިހެނުންނާއި 302 އަންހެނުން. މިފޮއްޓަށް ވޯޓު ލުމަށް 577 މީހުން ރެޖިސްޓުރީ ކޮށްފައިވޭ.
19:17
23 Sep 2018
18:53
23 Sep 2018
ހަވީރު 5:45 ގެ ފަހުން މިވަގުތާ ހަމައަށް މާލޭގައި ހުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާފައި ވަނީ އެންމެ މީހެއް. މިފޮއްޓަށް ވަނީ 554 މީހުން ވޯޓު ލާފައި.
18:07
23 Sep 2018
ވޯޓުލުން މިރޭ 19:00 އާހަމައަށް އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު، މާލެއާ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލުން އަމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް އެބަދޭ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު: ފުލުހުން

17:46
23 Sep 2018
މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް އިހަވަންދޫ އިން ރެޖިސްޓަރ ކުރި 350 މީހުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތާ ހަމައަށް ވަނީ 341 މީހުން ވޯޓު ލާފަ. ވޯޓު ނުލަނީ 9 މީހުން.
17:39
23 Sep 2018
މާލޭގައި ހުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮއްޓަށް، ވޯޓު ލުމަށް ޖުމުލަ 577 މީހުން ރެޖިސްޓުރީ ކޮށްފައި ވާއިރު މިހާތަނަށް މިފޮއްޓަށް ވަނީ 553 މީހުން ވޯޓު ލާފައި. މިފޮއްޓަށް ވޯޓު ލުމަށް އިހަވަންދޫގެ 350 މީހުން ރެޖިސްޓުރީ ކޮށްފައިވޭ.
16:52
23 Sep 2018
މެންދުރު 1230 އާ ހަމައަށް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓު ލާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި. މިއީ ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 262،135 މީހުންގެ ގާތްގަނޑަކަށް 42 ޕަސެންޓް.
16:49
23 Sep 2018
އިހަވަންދޫގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ކިޔުގައި މިވަގުތު އެއްވެސް މީހަކު ނެތް
16:18
23 Sep 2018
މިވަގުތާ ހަމައަށް އިހަވަންދޫގެ 1 ނަންބަރު ފޮއްޓަށް 744 މީހުން ވޯޓު ލައިފި. އަދި 2 ނަންބަރު ފޮއްޓަށް 768 މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައި.
16:15
23 Sep 2018
އިހަވަންދޫގެ 2 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި ކައިރީ މިވަގުތު ހަދާފައިވާ ކިޔުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން. މިފޮށީގެ ކިޔުގައި ތިބީ ވަރަށް މަދު ބައެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ.
16:08
23 Sep 2018
މިވަގުތާ ހަމައަށް އިހަވަންދޫގެ 1 ނަންބަރު ފޮއްޓަށް 133 މީހުން ފިޔަވައި ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުން ވޯޓު ލައިފި. 300 ފިރިހެންނާއި 417 އަންހެނުން މިފޮއްޓަށް ވަނީ ވޯޓު ލާފަ. އެއީ ޖުމުލަ 717 މީހުން.
16:05
23 Sep 2018
މާލޭގައި ހުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮއްޓަށް، ވޯޓު ލުމަށް ޖުމުލަ 577 މީހުން ރެޖިސްޓުރީ ކޮށްފައި ވާއިރު މިހާތަނަށް މިފޮއްޓަށް ވަނީ 543 މީހުން ވޯޓު ލާފައި. އެއީ 298 ފިރިހެނުން އަދި 245 އަންހެނުން.
15:46
23 Sep 2018
15:45
23 Sep 2018
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ބުނެފި
15:40
23 Sep 2018
15:39
23 Sep 2018
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ 318 ވަނަ އިންތިހާބާ ބެހޭ ހާއްސަ ޖަލްސާއިން ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ލާ ނިމޭ ގަޑި މިރޭގެ 7:00 އަށް ފަސްކޮށްފި
15:36
23 Sep 2018
އިހަވަންދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި 2 ފޮއްޓާއި މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ދާއިރާ ފޮށީގެ ވޯޓު ގުނަމުންދާ މަންޒަރު އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ވަގުތުން ގެނެސްދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ!
15:35
23 Sep 2018
އިހަވަންދޫގައި ބައްހައްޓާފައި ހުރި ދެފޮއްޓަށް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1292 މީހުންވަނީ ވޯޓުލާފައި. އެއީ މި ދެފޮއްޓަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ %75.60 މީހުން.
15:33
23 Sep 2018
މިވަގުތާ ހަމައަށް އިހަވަންދޫގެ 1 ނަންބަރު ފޮއްޓަށް 644 މީހުން ވޯޓު ލާފައި ވާއިރު 2 ނަންބަރު ފޮއްޓަށް ވަނީ 648 މީހުން ވޯޓު ލާފަ.
15:31
23 Sep 2018
15:31
23 Sep 2018
ކިޔު ބަންދުކުރަން 30 މިނެޓް. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވޯޓުލުމަށް އައިސް ކިޔުގައި އެބަތިބި.
15:18
23 Sep 2018
މިފޮއްޓަށް ވޯޓު ލުމަށް ޖުމުލަ 577 މީހުން ރެޖިސްޓުރީ ކޮށްފައި ވާއިރު މިހާތަނަށް މިފޮއްޓަށް ވަނީ 501 މީހުން ވޯޓު ލާފައި.
15:14
23 Sep 2018

މާލޭގައި ހުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މީހުން ވޯޓު ލުމަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮށި (A02.0.1)

14:21
23 Sep 2018
14:00 އާ ހަމައަށް އިހަވަންދޫގެ ދެފޮއްޓަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ %42.89 މީހުން ވޯޓު ދީފައެއްނުވެ.
14:20
23 Sep 2018
އިހަވަންދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ދެ ފޮށްޓަށް ވޯޓުލީ މީހުންނަށް ބަލާއިރު 14:00 އާ ހަމައަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ 58.09% މީހުންނަކީ އަންހެނުން. އަދި ވޯޓުލީ ފިރިހުނުންގެ އިންސައްތައަކީ 41.91%.
14:15
23 Sep 2018
މި ވަގުތުގައިވެސް ވޯޓުލުމަށްއައިސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކިޔުގައި އެބަތިބި.
އިތުރަށް ލޯޑުކުރަށްވާ »

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

V.ragalhah cover curaakan faahagavey.

– 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 0