އިބްރާހިމް ނަޝީދު

ރެޑްސްޓާރ / ހއ. އިހަވަންދޫ

"ހޭލާށޭ!" މިރޭ!

ވޮލެންޓަރީ ސާވިސް އޮފް އިހަވަންދޫ (ވީ.އެސް.އައި) އާއި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް...

29 ޑިސެމްބަރު 2020 0

ކޮފަލި ބޮޑު މުބާރާތަކަށް!

އިހަވަންދޫއަކީ ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޓީމުތައް ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައާއި...

12 ޑިސެމްބަރު 2020 0