ކިޔާންވީ ކީއްވެ؟

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ގިނަގިނައިން ފޮތް ކިޔުމަކީ މާޔޫސްކަމުން އިންސާނާ...

10 މާރިޗު 2016 2

ނުދެވުނު ގެވަޅު

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ 5 ބިލިއަނުން، 7 ބިލިއަނަށް މިއަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު،...

6 މާރިޗު 2016 8