އާންމު މަޢުލޫމާތު

އީޑީސް މަދިރި

މަދިރިއަކީ ދުނިޔޭގައި އުޅޭ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ސޫތްޕެވެ. މަދިރިން ފެތުރޭ...

15 ޖުލައި 2016 0

ރޭޕު

ބަހަކީ އަޑުއަހާލަން އެހާ ފަސޭހަ ބަހެއް ނޫނެވެ. ކެމްބްރިޖް އެޑްވާންސްޑު...

7 އޮގަސްޓު 2013 0

މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ ކޮބާ؟

އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުން، އެއެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ހަމަބުއްދި ފިލައިދާ ކޮންމެއެއްޗަކީ...

3 އޮގަސްޓު 2013 0

ވެއްޔާނުލާ ގަސްހެއްދުން 2

ހައިޑްރޯޕޯނިކްސްގެ ވައްތަރުތައް މީޑިއާ ޓެކްނިކް މޫތައް އެއްޗެއްގައި ހަރުލާގޮތަށް ހުންނަ ނިޒާމުތަކަށް ނުވަތަ...

26 ޖުލައި 2013 0