ވާހަކަ

4 އަނބިންގެ ވާހަކަ

އެއީ ރަސްކަލެކެވެ. އޭނާ އަށް ވަރުގަދަ ތަހުތަކާއި، އިއްޒަތާއި ޝަރަފު...

20 އޭޕުރީލު 2014 1

ހަހަރު (2ވަނަބައި)

3 މާރިޗް 2014 ވަނަ އަދަދާއި ގުޅޭ "ދަރިފުޅާ! ނިދާކަށް ނުވޭތަ؟"...

12 މާރިޗު 2014 3

ހަހަރު

ޒީޝާ ފޮތަކަށްފަހު ފޮތެއް ދަބަހަށް އަޅަމުންގެންދިޔައީ ފަރިތަކަމާއެކު، އަވަސް އަވަހަށެވެ....

3 މާރިޗު 2014 8

ނިމުމެއްނުވާ ލޯބި...

މަޑު މަޑު ފިނި ވައިރޯޅި ބީހިލުމާއިއެކު އަހަރެންގެ ލޯ މަރާލީމެވެ....

24 ފެބުރުއަރީ 2014 7

ރަމީޝާ

އަހަރެންނަކީ، ރަމީޝާއެވެ. އުތުރު އިންޑިޔާގެ ދޮންކުލަ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުރެއެވެ....

27 ޖެނުއަރީ 2014 2

އެ ޖުމުލަ

އެއީ އަހަރެންގެ މުޅި ތައުލީމީ ހަޔާތުގައިވެސް އެންމެ ދެރަވި ދުވަހެވެ....

30 ޖުލައި 2013 0