23 ވަނަ ދިވެހި އަދަބީ ފޯވަހި ފަށައިފި

25 އޭޕުރީލު 2018 0

ދިވެހި އަދަބީ ފޯވަހީގެ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރަކު އައިޓަމެއް ހުށައަޅާ ދެނީ. ފޮޓޯ: އިހަވަންދޫ ސުކޫލް ފޭސްބުކު ޕޭޖު

އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގެ 23 ވަނަ ދިވެހި އަދަބީ ފޯވަހީގެ ހަރަކާތްތައް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ކީސްޓޭޖް 1،2،3 ގެ ކުލާސްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ހައުސްތަކުގެ ދަރިވަރުން މިފޯވަހީގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައި ވެފައި ވެއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު 4:15 ގައި ފެށުނު އަދަބީ ފޯވަހީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގެ ހޯލުގައެވެ. ދިވެހި އަދަބީ ފޯވަހީގެ ހަރަކާތްތައް 28 އެޕްރީލް ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައި ވާއިރު، މި ފޯވަހީގެ އެކި އެކި މުބާރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ފާޅު ކުރުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 4:00 ގަ އެވެ.

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ