ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2015: މަތިމަރަދޫއާ ބައްދަލުކޮށް ސީޕީއެސް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

8 ނޮވެމްބަރު 2015 3

މިރޭގެ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ޕޯލްސްޓާގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ބުއަލީ ޖެރޮންސްރީ

ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗްވެސް އިހަވަންދޫ ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރ ފަސޭހަކަމާއި އެކު  ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. 

މިމުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗް އިހަވަންދޫ ކްލަބް ޕޯލްސްޓާ ކާމިޔާބުކުރީ މަތިމަރަދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އާ ވާދަކޮށް ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މެޗްގެ ސެޓްތައް ޕޯލްސްޓާ ގެންދިޔައީ 25-13 ، 25-10 އަދި 25-14 ނެވެ. މިރޭ 8:30 ގައި ޔޫތު ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ހޯލުގައި ކުޅުނު މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ޕޯލްސްޓާގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ބުއަލީ ޖެރޮންސްރީއެވެ. 

މިމުބާރާތުގައި ޕޯލްސްޓަރ ކުޅޭ ތިންވަނަ މެޗުގައި މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 8:30 ގައި ނުކުންނާނީ ފޮނަދޫ ޒުވާނުންގެ ރޫހާ ދެކޮޅަށެވެ.

ކްލަބް ޕޯލްސްޓާރ

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

މެޗުތައް ލައިވް ކޮލަދީބަ

– 8 ނޮވެމްބަރު 2015 0

މަރުހަބާ

– 9 ނޮވެމްބަރު 2015 0

މަރުހަބާ

– 10 ނޮވެމްބަރު 2015 0