އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތު ޙަސަންގެ ހަނދާނުގައި...

9 އޮގަސްޓު 2020 4

މިއީ މީގެ 18 އަހަރުކުރިން ތިން ބިދޭސީން އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މާރާލައިފައިވާ ހއ. އިހަވަންދޫ ވެޔޮމުތްގޭ ފާޠިމަތު ޙަސަންގެ ހަނދާނުގައި, ދިވެހި ސަގާފަތާއި އަދަބިއްޔާތަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ ފޭސްބުކު ޕޭޖް "އަދަބީ ގުދަން" ގައި ޝާއިރުކޮށްފައިވާ ޅެމެކެވެ.

ޅެން ހައްދަވާފައިވަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ ސިތާރާގެ ޢަބްދުﷲ ސަމީރެވެ. ޅެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ މީޒާން ޙަސަން ސާއިން އެވެ.

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

Kiuntheriyaage hushaelhun ehaa kamaku nudhey, furihama lhemeh, varah edhuvas mathin handhaan kuruvi

– 9 އޮގަސްޓު 2020 1

ސަޅި ސާއިން․․․

– 10 އޮގަސްޓު 2020 0

ފައްކާ

– 10 އޮގަސްޓު 2020 0

ރީތި އަޑެއް، ބައެއް ތަންތަން ވަރަށް އަސަރު

– 10 އޮގަސްޓު 2020 0