އައު ޕެނަލްބޯޑު އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް އިހަވަންދޫން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

5 މެއި 2018 0

ޕޮއިސްޑް ޕުރުޖެކްޓުގެ ދަށުން ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބުރާންޗަށް ގެނެސްފައިވާ އައު ޕެނަލް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު (ހޮނިހިރު) ހެނދުނު 10:00 ގައި އިހަވަންދޫން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުން އިޢުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދު ކެނޑެފައި ހުންނާނީ ޕެނަލް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ހޭދަވާނޭ ވަގުތެއް އެބުރާންޗުން ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ