ބައުވެފައިވާ ދީނީ ލިޔުންތައް ނައްތާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ޔުނިޓީ އިން ކުރިއަށްގެންދަނީ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ޔުނިޓީގެ މުސާޢަދާ ޕުރޮގުރާމުގެ ދަށުން ބައުވެފައިވާ ދީނީ ލިޔުންތައް ނައްތާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

‘މުސާޢަދާ’ ގެ ނަމުގައި ޔުނިޓީ އިން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަންކަން ބަލައި އެކަންކަމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސިލްސިލާކޮށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ.

ޔުނިޓީ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ރީހާން މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި  މިފަހަރުގެ ޕުރުގުރާމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބައުވެހަލާކުވެފައިވާ ހަތިމުތައް ދީނީ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ނައްތާލުމަށް ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުން ކަމަށެވެ. ރީހާން ވިދާޅުވީ މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޔުނިޓީއާއެކު ހިޔާ ފައުންޑޭޝަން އަދި އާރޯ އެކަޑަމީ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

މިމަހުގެ 28 އިން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ހަރަކާތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދެ ދަންފަޅިއެއްގައި ލިޔުންތައް ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން މެންދުރުފަހު 1:00 އިން 2:30 އަށް ލިޔުންތައް ހަވާލު ކުރުމަށް 9676266 މިނަންބަރަށް ގުޅުއްވުމަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:00 އިން 10:00 އަށް ލިޔުންތައް ހަވާލު ކުރުމަށް 7698563 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ޔުނިޓީ ޖަމިއްޔާއިން އެދިލައްވައެވެ.

ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ހަތިމެއް ވާނަމަ ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ގުޅުއްވުމުން ހަތިމު ނެގުމަށް މީހަކު ފޮނުވާނެ ކަމަށް ޔުނިޓީން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ހުސެއިން ރީހާން ވިދާޅުވީ، މިހަރަކާތުގެ ދަށުން ނެގޭ ހަތިމުތައް ނައްތާލާނީ އިސްލާމި ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. ޖަމިއްޔާގެ ވިސްނުން ހުރީ މާލެ ފޮނުވައިގެން ހަތިމުތައް ނައްތާލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއް، ޝުކުރިއްޔާ، ޓީމް ޔުނިޓީ