Banner Image Description
ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް: ރޭގަނޑު އަލިކަމެއްނެތި ކަނޑުމަތީގައި، ކިރިޔަކިރިޔާ ސަލާމަތްވިއެތައް ހާދިސާތަކަކަށްފަހު މަރެއް!

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ މި އުދާހަށް އިޖާބައެއް ނެތީބާ؟

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން އިހަވަންދޫއަށް ހާއްސަކޮށް ވެފައިވަނީ ކޮންވައުދުތަކެއް؟

ސްޓެމް އެޑިޔުކޭޝަން ސުކޫލުތަކުގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

އަތުލިޔުމުން ލިޔެފައިވާ އާސާރީ ހަތިމަށް ރައްކާތެރިކަން ނުދެވި ދޫކޮށްލެވިފައި!

ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމުގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދައުރު އެބައޮތް

ރައްޔިތުންގެ އެތައް ހާސް ރުފިޔާއަށް އަޅާލުމެއް ނެތި ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލެވިފައި

ކިޔަވައި އުމުރުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ނުދިއުން – 3

ކިޔަވައި އުމުރުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ނުދިއުން – 1 (މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟)

އިހަވަންކަޕަށް އަޑުބަރޭ ގެނެސް އެންވީކޭ ހިލަކޮށްފި

1 2 3 7