އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން މަސްރޭހެއް ބާއްވަނީ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ޖަމިއްޔާއިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސްރޭހެއް ބޭއްވުމަށް ނިއްމައިފިއެވެ.

“އިމަގު މަސްރޭސް 2021” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި އިމަގު މަސްވެރިންގެ ގޮފިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިހަވަންދޫގެ މަސްވެރިންނަށާއި މަސްވެރިކަމަށް ލޯބި ކުރާ ޒުވާނުންނާއި ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެއް ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކުރައްވައެވެ. މިއީ މަސްވެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި “ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ”ގެ ރޫޙް އާލާކޮށް، ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކަން ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއެކު ރަށުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި ވަތަނީ ރޫޙް އާލާކޮށްދިރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތެއް ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކުރައްވައެވެ.

ޑިސެމްބަރ 18 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މަސްރޭހުގައި އިހަވަންދުއަށް ނިސްބަތްވާ އިހަވަންދޫގެ ރަށްވެހިންގެ އިތުރުން އިހަވަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ، އާއްމު ފަރުދުންނަށާއި ފަރާތްތަކަށާއި އިހަވަންދޫގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި އިހަވަންދޫގެ މަސްވެރި އުޅަނދު ފަހަރަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. މަސްރޭހުގެ ޓީމު ލިސްޓްގައި ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ވެސް މަދުވެގެން 5 ކަނބަލުން ހިމެނެންވާނެ ކަމަށް މަސްރޭސްގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިމަގު މަސްރޭސް 2021 ގެ 1 ވަނަ ޓީމަކަށް -/5000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ހުށައަޅާފައިވާއިރު، ދެވަނަ ޓީމަކަށް -/2000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސދަތު ޑިސެމްބަރ 16 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި ގަވާއިދު އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކު ޕޭޖުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ.