Banner Image Description

އަޑިއަށް ފެތުނު ކަނދުގެ ބަދަލުގައި، އައު ކަނދުފައްޗެއް ހއ. މޮޅަދޫ ބޭރުގައި އަޅައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ހއ. މޮޅަދޫގެ އިރުމަތީ ބިތުން  3 މޭލު ބޭރުގައި ނޮވެމްބަރ 4 ވަނަ ދުވަހު އެޅި ރެކްރިއޭޝަނަލް ކަނދުފަތި އަޑިއަށް ދިއުމާ ގުޅިގެން އެ ކަނދުގެ ބަދަލުގައި، އައު ކަނދުފައްޗެއް ހއ. މޮޅަދޫ ބޭރުގައި އަޅައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަޑިއަށް ފެތުނު ކަނދުގެ ބަދަލުގައި، އައު ވަދުމަސްކަނދެއް ހއ.މުޅަދޫގެ  1.5 މޭލު ބޭރުން ދެކުނު ސަރަހައްދެއްގައި މިއަދު ހަވީރު އަޅާފި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް ކަނދުފަތިތައް އަޅާ މިންވަރަށްވުރެ ރަށާއި ކައިރިކޮށް އެޅި މިކަނދުގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ސަލާމަތައްޓަކައި ލައިޓެއްވެސް ހަރުކޮށްފައި ވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް އަޅާ ކަނދުފަތިތައް އަޅަނީ އަތޮޅު ދުނިން ފެށިގެން 12 މޭލާއި 16 މޭލާ ދެމެދުގައެވެ.

މީގެ ކުރިން މިކަނދުފަތި އެޅުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިއީ ވަދާ ދިއުމަށާއި، ކުދި ދޯނި، ޑިންގީ ތަކުގަ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ބޮއެއް ކަމަށެވެ. އަތޮޅުތަކުގެ ފުށޮޅުގައި އަޅާ ވަދުމަސްވެރިކަމުގެ ބޮއި ތަކުގެ ބޭނުމަކީ ރަށްރަށުގެ ކައިރީ ވަދުމަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދާދިނުންކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވާ މިބޮއިތަކުގެ ސަބަބުން ފަރުމަސްވެރިން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވިގެން ދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.