Banner Image Description

މަޖިލިސް މެންބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ވަޅިން ހަމަލަދީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަ ކޮށްލައިފި އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގީ ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 1:15 އެހާ އިރު އެވެ. ފުލުހުން ވެސް ވަނީ މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. އަފްރާޝީމްގެ ހަށިގަނޑު މި ވަގުތު އޮތީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގަ އެވެ.

އަފްރާޝީމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް އޮތީ އަވަހާރަ ވެފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އޭނާ އަށް ހަމަލަދީފައި އޮއްވާ ފެނިފައި ވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކަމަށްވާ ހ. ފުންވިލްގެ އެއްވަނަ ބުރިޔަށް އަރާ ސިޑި މަތިންނެވެ. އަފްރާޝީމް ސިޑިމަތީގައި އޮއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ އަފްރާޝީމްގެ އަނބިކަނބަލުންނަށެވެ.

މިހާދިސާ ފުލުހުން ތަހުޤީގު ކުރަމުން ދާއިރު، އަފުރާޝީމްގެ ޖަނާޒާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު އަސުރުނަމާދަށް ފަހުގައި ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.