އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އެހީ ހޯރަފުށްޓަށް

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ އަވަށްޓެރި ހޯރަފުށްޓަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ތަކެތި މިއަދު އެރަށަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

އެކައުންސިލުން ބުނީ އެހީގެ ގޮތުގައި ބޯފެނުގެ އިތުރުން އެހިނިހެން ބާވަތްތައްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި މިކަމަށް އިހަވަންދޫގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުދޭވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ހޯރަފުށީގެ 95 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެ 600 ވަރަކަށް މީހުންނަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.