Banner Image Description

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތް ކުރި އަރުވަން އޮތް މިނިސްޓުރީ ވަނީ ފެތިފަ: ރިޟްވާން

އަޙްމަދު ޢާޞިމް

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތް ކުރި އަރުވަން އޮތް މިނިސްޓުރީ ވަނީ ފެތިފަކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަންވަން ނިންމާފައިވާ އަޙްމަދު ރިޟްވާނު އޭނަގެ ފޭސްބުކު ސުޓޭޓަސްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އުނދުންމަތީ އުދި މަސްތެލިވަނީ ފޫވެއްޓިފައި ކަމަށާއި، ބޭ މަސްކޮޅު ވަނީ ކައްޓަށް ގޮސްފައިކަމަށެވެ. އަދުގެ ސަރަކާރުން ވަނީ މަސްވެރިންގެ އާއިލާތައް ބިކަކޮށްފަކަމަށާއި،  މަސްވެރިންކުރި އުންމީދަކީ މީ ތޯ؟ ވިދާޅުވެ، ޕީޕީޢެމްގެ ސުޓިއަރިންގް ކޮމިޓީގެވެސް މެމްބަރުކަން ކުރައްވާ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. މިވަގުތުވެސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް ހުންނެވި ރިޟްވާން  ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައި މިވާ ދަނޑިވަޅަކީ މަސްވެރިން ބަނާ މަސް ނުކިރި އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މަސްވެރިން ފާޅުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.