Banner Image Description

އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތު ޙަސަންގެ ހަނދާނުގައި...

.

މިއީ މީގެ 18 އަހަރުކުރިން ތިން ބިދޭސީން އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މާރާލައިފައިވާ ހއ. އިހަވަންދޫ ވެޔޮމުތްގޭ ފާޠިމަތު ޙަސަންގެ ހަނދާނުގައި, ދިވެހި ސަގާފަތާއި އަދަބިއްޔާތަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ ފޭސްބުކު ޕޭޖް “އަދަބީ ގުދަން” ގައި ޝާއިރުކޮށްފައިވާ ޅެމެކެވެ.

ޅެން ހައްދަވާފައިވަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ ސިތާރާގެ ޢަބްދުﷲ ސަމީރެވެ. ޅެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ މީޒާން ޙަސަން ސާއިން އެވެ.