އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ގުޅޭނެ، ގުޅާފައޮތިއްޔާ ގުޅާނެ، ކައުންސިލަރު ޒާހިރު

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު ޒާހިރު ހަސަން އެބޭފުޅާގެ އަމިއްލަ ފޯން ނަންބަރު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

އެބޭފުޅާގެ ނަންބަރު (7911059) ހާމަކުރައްވަމުން މިއަދު މީސްމީޑިޔާގެ މަންސައެއް ކަމުގައިވާ ފޭސްބުކްގައި ކުރައްވާފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ލިޔުއްވާފައިވަނީ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ގުޅޭނެ ކަމަށާއި ގުޅާފަ އޮތްކަމުގައިވާނަމަ ގުޅާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގައި ﷲގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއިއެކު ދެމިހުންނާނެކަމަށެވެ.

މިއީ އިހަވަންދޫގެ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މިހާތަނަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ބޭފުޅަކު އެބޭފުޅާގެ އަމިއްލަ ނަންބަރު ރައްޔިތުންނަށް މިފަދަ ގޮތަކަށް ހާމަކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ކައުންސިލަށް ވާދަކޮށް މުހައްމަދު ޒާހިރު ހަސަން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 953 ވޯޓާއިއެކުއެވެ.