އައު ކައުންސިލުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލް އާންމު ކުށްވެރިކުރުން- ޝިފާޒާ

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވި އައު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މާދަމާ ފެށޭއިރު، އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލުން އެންމެފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލްއާންމާއި ދެކޮޅަށް އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންވެސް ތިބިކަން ހަމަކުރުން ކަމަށް ކައުންސިލަރު މަރިޔަމް ޝިފާޒާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝިފާޒާ ވިދާޅުވީ، އައު ކައުންސިލްގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި އެންމެ އިހު ކަމެއް ގޮތުގައި ކުރުން ލާޒިމުވެފައިވާ ކަމަކީ އިޒްރޭލުގެ ހައްދުފަހަނައެޅި އަނިޔާވެރި ސަރުކާރުން ފަލަސްތީނުގެ ލޮބުވެތި މައުސޫމު މުސްލިމުންނާމެދު ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމާ ދެކޮޅަށް އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުން ވެސް ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރުކުރުވާލުން ކަމުގައެވެ. އެކަން އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް މިރޭ ދަންނަވާނެކަމަށްވެސް ޝިފާޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިންނާއި މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މިހާރު އަޑު އުފުލަމުން އަންނަނީ އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން ވެސް ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ ގާޒާގައި ނިކަމެތި ހާލުގައި އުޅެމުންދާ އާންމުންނަށް ދޭން ފެށި ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ އެތައް އާއިލާއެއް ގެއިން ނެރެ ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށުމުން އުފެއްދުނު ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ފަހު އިޒްރޭލު ފުލުހުން ވަނީ އަގްސާ ހަރަމްފުޅުމުގައި މުސްލިމުން ރޯދަ މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ އަޅުކަމުގައި ތިއްބާ އެތަނަށް ވަދެގަނެ އެތައް ގެއްލުމެއް ދީފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ފަލަސްތީނުގެ ޖަމާއަތްތަކުން ވެސް އިޒްރޭލަށް ރޮކެޓުން ހަމަލާ ދެމުން ދާއިރު އިޒްރޭލުން ދިފާއުގައި ކަމަށް ބުނެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަނީ ބޮމުގެ އެތައް ހަމަލާއެއް ދެމުންނެވެ.