Banner Image Description

ސިހުރު ހަދާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރި މީހާ 10 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި

އަޙްމަދު ރިޟްވާން

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހައްޔަރު ކުރި ފުވައްމުލަކު ޢަބްދުﷲ ހަމީދުގެ ބަންދަށް އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން 10 ދުވަސް ޖަހައިދީފި އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ ސިހުރު ހަދާކަމަށާއި، ސިހުރު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ލިޔެކިޔުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން އޭނާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރި އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

މީނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ އިރު، މީނާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިން 4 ފޮށިގަނޑާއި 2 ކޮތަޅު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަންޒަރު އިހަވަންދޫ ޑޮޓްކޮމްގެ ނޫސްވެރިންނަށް ފެނިފައިވެ އެވެ.

މީނާ އަކީ މީނާގެ ދެ ދަރިންނާއި އަންހެނުންނާ އެކު އިހަވަންދޫ އަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. އަދި މީނާ އަކީ ދާދި ފަހުން ހުޅުވި މަސްޖިދުލްއަބޫބަކުރު ސިއްދީޤު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ވަގުތީ މުދިމެވެ.