އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ދަރިވަރަކު ވިހައިފި

ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގައި ގްރޭޑް 12 ގައި ތަޢުލީމް ޙާޞީލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރަކު ވިހައިފި ކަމަށް އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ. ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ވިހާފައި ވަނީ ރޭ 7:30 އެހާއިރު އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ވަނީ އިހަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އުމުރުން 19 އަހަރުގެ އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ދަރިވަރަކު ބަނޑަށް 7 މަހުގައި ނަހަލާލަށް ވިހޭ ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި އެވެ. އަދި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެއްވެސް މީހަކު ގެނެސްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ރޭ ވިހޭ ދަރިވަރު، ވިހެއުމާ ހަމައަށް ވެސް ގަވާއިދުން މަދަރުސާ އަށް ޙާޟިރުވެފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެ އެވެ.

ރޭ ވިހޭ ދަރިވަރާއި އޭނާ ވިހޭ ދަރިފުޅުގެ ސިއްޙީ ޙާލަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިހަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން އިންކާރު ކުރާތީ އެ ދެމައިންގެ ސިއްޙީ ހާލަތު އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އަށް ކަށަވަރު ނުވި ނަމަވެސް އޭނާ ވިހެއީ ފިރިހެން ކުއްޖެއްކަން އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އަށް ޔަޤީން ކުރެވިފައިވެ އެވެ.