މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ޕެކެޓުތަކެއް ކާވިޔާ ބޯޓުން ހޯދައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އިހަވަންދުއާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ “ކާވިޔާ” ބޯޓުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ޕެކެޓުތަކެއް ދާދި ދެންމެނަކު ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

އިއްޔެ މާލެއިން ފުރައިގެން މިއަދު އިހަވަންދޫއަށް އައި ކާވިޔާ ބޯޓު ހުވަރަފުށީގައި މުދާ ހުސްކުރަމުން ދަނިކޮށް ކުލަ ހެދުމުގައި ތިބި ފުލުހުންތަކެއް ބޯޓު ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު 3 މީހުންނާއެކު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ޕެކެޓުތަކެއް ފުލުހުނެގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް ލިބިފައިވާއިރު،  މިފަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހޯރަފުށީގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލްވަނީ ކަށަވަރު

ފުލުހުން މިއޮޕަރޭޝަން ހިންގި ވަގުތު ކާވިޔާ ބޯޓު ކައިރީ ހުރި މީހަކު އިހަވަންދޫޑޮޓުކޮމް އަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި މަސްތުވާތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ޕެކެޓުތައް ފުލުހުން ހޯދައިފައިވަނީ ބޯޓުގެ އެންމެމަތީ (ސަން ޑެގު މަތި) ގައި ހުރި ތާންގިތަކެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި މީހުންނަކީ ބޯޓު ހޯރަފުއްޓަށް ދިޔަ ފަހުން އެރަށުން ބޯޓަށް އެރި ބައެއް ކަމަށް އެމީހާ ބުނެއެވެ.