Banner Image Description

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގެ 6 ދަރިވަރުން

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ހއ.އަތޮޅުން އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ 6 ދަރިވަރުން ހޮވިއްޖެއެވެ.

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަމުސީލްކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު އަތޮޅު އޮޑިޝަންނިންމައި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވާފައިވާއިރު އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ހއ އަތޮޅުގެ 14 ރަށުގެ ސުކޫލުތަކުގެ މެދުގައެވެ.

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އިހަވަންދޫ ސުކޫލު ން ހޮވިފައި ވަނީ އަޒާ އިބްރާހިމް އަސްލަމް 5 ބީ، ޔައިޝާ ޔާސިރު އިބްރާހިމް 5 އޭ، ފާތިމަތު ނަދުވާ 7 ބީ، ޢާއިޝަތު ޒާރާ އަޙްމަދު ޒިރާން 8 އޭ، އާމިނަތު ނަޝްރަތޔ 10 ސީ، ޢާއިޝަތު ޒީކް 6 އޭ އެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 14 ރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި މިހިނގާ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އޮޑިޝަންގައި ނުބަލައި ކިޔެވުމުން 41 އަދި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުން 176 ދަރިވަރުންނާ އެކު ޖުމްލަ 217 ދަރިވަރުން ވާދަކުރިއެވެ. ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން 20 ކުދިންނާއި ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 10 ކުދިންނާއެކު މިއަތޮޅުން ޖުމްލަ 30 ކުދިން ޤައުމީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބަލައިގެން ކިޔެވުގެ ބައިން ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން 4 ދަރިވަރަކާއި، ހއ. އަތޮޅު މަދްރަސާއިން 6 ދަރިވަރަކާއި، ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލުން 6 ދަރިވަރަކާއި، ކެލާ ޝައިޚް އިބްރާހީމް ސްކޫލުން 2 ދަރިވަރަކާއި، ތުރާކުނު ސްކޫލުން 1 ދަރިވަރަކާއި، އުލިގަމު ސްކޫލުން 1 ދަރިވަރަކު ވާދަކުރާއިރު، ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައިން ކެލާ ޝައިޚް އިބްރާހީމް ސްކޫލުން 6 ދަރިވަރަކާއި ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން 4 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ކޮވިޑް ހާލަތާ ގުޅިގެން އަތޮޅު އޮޑިސަން ބާއްވާފައިވަނީ ކިޔެވުމުގެ ވީޑިއޯ އަޑު އެއްސެވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުން ޖަޖްކުރައްވައިގެންނެވެ.