އިހަވަން ކަޕްގައި މިފަހަރު 11 ޓީމް ވާދަކުރަނީ

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ހއ އަދި ހދ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހަވަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 11 ޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިހަވަން ކަޕްގެ ދެވަނަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ހއ. މުރައިދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް، ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލް، މާރަންދޫ ބަނޑޭރި ސްޕޯރޓްސް، މާރަންދޫ ޔޫތް ސްޕޯރޓްސް، ދިއްދޫ އެޗްއެން ސްޕޯރޓްސް، ހޯރަފުށި، ސެންސިޓީ، ސެންސިޓީ ޖޫނިއާރސް، ކުޅިމަގު، އަރާދުވާ އަދި އެންވީކޭއެވެ. ވުމާއި އެކު މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އިހަވަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 5 ޓީމާއި ރަށުން ބޭރު 6 ޓީމެވެ. އިހަވަން ކަޕްގައި މުޅިން އަލަށް ދެ ރަށެއްގެ ޓީމްތައް މިފަހަރު ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ހޯރަފުއްޓާއި މުރައިދޫއެވެ.

އިހަވަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ނޮޅިވަރަމް ކްލަބް ޕެނީއެވެ. ކްލަބް ޕެނީއިން އެފަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލްމެޗު ގައި ކުޅިމަގު ޓީމާއި ވާދަކޮށް، ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމް އެއްވަރުވެ، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ކްލަބް ޕެނީގެ ނަމުގައި މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް، ކުޅިމަގު ޓީމް މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައިވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

އިހަވަން ކަޕްގެ ގުރުނެގުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އިހަވަންދޫ ހުރަވީ ދަނޑުގައެވެ. ކްލަބް ޕޯލްސްޓާއިން އަންނީ މިފަހަރުގެ މުބާރާތަށް ދުރާލާ ވަރަށްބޮޑަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތްކުޅޭ ދަނޑުގެ ލައިޓް ސިސްޓަމް ރަނގަޅުކޮށްފައިވާއިރު، ހުރަވީ ދަނޑު ސާފުކުރުމުގެ ހަރާކާތެއް މިއަދުވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ފޯރިގަދަ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ރަނަރަޕް ޓީމަށް 25000 ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ތިލަދުންމަތީގެ ޖަމިއްޔާއަކުން އެ ސަރަހައްދުގެ ރަށްތަކުން ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތެވެ.