Banner Image Description

ޑިންގީއަކުން ހުދަންބަރެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހޮވައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ހއ. އިހަވަންދޫއިން ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގއަށް ނިކުމެ އުޅުނު ޑިންގީއަކުން ހުދަންބަރެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހޮވައިފިއެވެ.

މި ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން އެޑިންގީގެ ކެޕްޓަން ޢަބްދުﷲ އިރުޝާނު ބުނީ 5 މީހަކާއެކު ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގއަށް ގޮސްއުޅެނިކޮށް ހުދަންބަރެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ފެނިފައިވަނީ ހއ. މަޑުލާއި ހއ. ބެރިއްމަދޫއާ ދެމެދު ކަނޑުން، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ކަމަށެވެ.

“އޭތި ނެގި އިރު 4 ކިލޯ ހުރި. ދެން ރަށަށް ގެނެސް ތަޖުރިބާހުރި މީހުންނަށް ދެއްކީމަ އެމީހުންވެސް ބުނަނި މާވަހަރެއްކަމަށް” އިރުޝާނު ބުންޏެވެ.

އިތުރަށް އިރުޝާނު ބުނީ މާވަހަރު ޓެސްޓު ކުރުމަށް ކުރާ ޓެސްޓުތައް މިހާރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ މާވަހަރެއްކަމަށް ގިނަމީހުން ބުރަވާކަމަށެވެ.

ހުދަންބަރަކީ މާވަހަރުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ބާވަތެވެ. މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ހުދަންބަރުގެ އަގު އުޅެނީ ގްރާމެއް 10 ޑޮލަރާއި 25 ޑޮލަރާ ދެމެދުގައެވެ.