އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ދިވެހިން ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި 5 މީހުންގެ ތެރެއިން ދެމީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވުމުން މިއަދު ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ތަހުތު ބޯޓު އަދި ޓޫފޯޓޫ ބޯޓުގެ ދެ ފަޅުވެރިންނެވެ.

އިހަވަންދޫން ފުރަތަމަ ކޮވިޑުގެ ކޭސް އެއް ފެނިފައިވަނީ މިދިއަ ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާލެއިން ފުރާގެން އިހަވަންދޫއަށް އައި ޓޫފޯޓޫ ބޯޓުގެ ކޭޝިއަރުގެ ފަރާތުން ކޮވިޑުގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޓެސްޓު ކުރުމުން ބައްޔަށް ފައްސިވުމާއެކު އެވެ.

އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އިހަވަންދޫން ކޮވިޑު ބައްޔަށް ފައްސިވި ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ މީހާ ބަލިން ރަނގަޅުވުމާއެކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތްތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އިއްޔަ ވަނީ އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ފުރަތަމަ މީހާވެސް ދޫކޮށްލާފައެވެ. މިއާއެކު މިހާރު އިހަވަންދޫގައި ތިބި ކޮވިޑުގެ ބަލިމީހުންގެ އަދަދަކީ 2 އެވެ. އެއީ ދެ ބިދޭސީން ނެވެ.