Banner Image Description

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ފުރަތަމަ މީހާ ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ފުރަތަމަ މީހާ ބަލިން ފަސޭހަވުމުން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އިހަވަންދޫން ފުރަތަމަ ކޮވިޑުގެ ކޭސް އެއް ފެނިފައިވަނީ މިދިއަ ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާލެއިން ފުރާގެން އިހަވަންދޫއަށް އައި ޓޫފޯޓޫ ބޯޓުގެ ކޭޝިއަރުގެ ފަރާތުން ކޮވިޑުގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޓެސްޓު ކުރުމުން ބައްޔަށް ފައްސިވުމާއެކު އެވެ.

އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން ދާދި ދެންމެ ބުނެފައި ވަނީ އިހަވަންދޫން ކޮވިޑު ބައްޔަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފައްސިވި މީހާ ބަލިން ރަނގަޅުވުމާއެކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް މީހަކު ފައްސިވުމާއެކު ކޮންޓެކްޓް ޓުރޭސިންގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ސާމްޕަލް ނެގި އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެ، ކޮވިޑަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 5 އަށް އެރި އެވެ.

ޓޫފޯޓޫ ބޯޓުގެ ކޭޝިއަރު ބަލިން ފަސޭހަވުމާއެކު މިވަގުތު އިހަވަންދޫގައި ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4 އަށް ދައްވެފައެވެ.