ހިންގުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

2013 ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ގުނަންތަކުގެ އިސްމަޤާމުތަކަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

މަދަރުސާގެ ގުނަންތަކުގެ ބަލަދުވެރިފަރާތް ކަމުގައިވާ ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި 44 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ މުދައްރިސުން ސެޝަންތައް ނަގައިދެއްވި މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި، ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކޮށް ވިލަރެސް ކުރުމާއި ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އިތުރުން ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށްވަނީ ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓީމް ވޯކިންގ އަދި ކާމިޔާބު ލީޑަރުންގެ ސިފަތަކާއި ހުނަރުތަކުގެ މައްޗަށް މިބައްދަލުވުމުގައިވަނީ އަލިއަޅުވާލައިފަ އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ން 13:00 އަށް އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ހޯލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމުމުން ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންނަށްވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައެވެ.