ތިންވަނަ ހޯދުމަށް ލިބުނުފުރުސަތު އިހަވަންދޫން ނަގާލައިފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވެސް (އެފްއޭއެމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ދިވެހި ޕްރިއާމް ލީގް ކޮލިފިކޭޝަންގެ ނޯރތް ލީގުގައި ބައިވެރިވާ އިހަވަންދޫ ޓީމް ހަނިމާދޫ އަތުން ބަލިވުމުން، ގްރޫޕްގެ 3 ވަނަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އިހަވަންދޫއަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ. ހަނިމާދޫ ދަނޑުގައި މިމަހުގެ 4 ވަނަދުވަހު ކުޅުނު މިމެޗުން އިހަވަންދޫ ބަލިވީ 5-2 ލަނޑުންނެވެ.

މިމެޗްގައި ހަނިމާދޫގެ ލަނޑުތައް ޖަހައިދިނީ އަލީ ހައިޝަމް، އަހްމަދު ޒަޔާން، ނައުފަލް އަބްދުލްރައޫފްގެ އިތުރުން އާލިފް އިބްރާހިމާއި އާސިފް ސަލީމެވެ. އިހަވަންދޫގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖަހައިދީފައިވަނީ އަހްމަދު ޔާސިރެވެ. މިމެޗްގައި އިހަވަންދޫ ޓީމަށްވަނީ 3 ރާތްކާޑު ދައްކާފައެވެ.

ފުރަތަމަ ލެގްގައި މިދެޓީމް ބައްދަލުކުރި މެޗްވެސް 3-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ހަނިމާދޫ ޓީމެވެ.

މިމުބާރާތުގައި އިހަވަންދޫ ދެން ނުކުންނާނީ ކުޅުދޫފުއްޓާއި ދެކޮޅަށެވެ. އެމެޗްކުޅޭނީ މިއަދު ހަވީރު 16:00 ގައި ހަނިމާދޫ ދަނޑުގައެވެ.