43،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖަހައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު 43،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހިނގާ އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެކުސިން ޖަހަން ފަށާފައިވާއިރު، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝްން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތައް ހިމެނޭހެން 5،204 މީހުންނަށް ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެސަރަޙައްދުން ވެކްސިން ޖެހި 3،967 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރޭގައި ވެކްސިންޖެހި 1،237 މީހުންނެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ވަނީ 43،817 އަށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ދެމުންގެންދަނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާފައިވަނީ “ކޮވިޝީލްޑް” ވެކްސިނެވެ. މި ވެކްސިންގެ 100،000ޑޯޒް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރީ އިންޑިއާއިންނެވެ. ރޭ ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މުހައްމަދު ހަމްޒަތު ވިދާޅުވީ މިހާރު ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ވެކްސިން އެއް ވެސް ދޭނީ ފުރަތަމަ ޑޯޒްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. ހަމްޒަތު ވިދާޅުވީ މި ވަގުތު ވެކްސިން ދެމުން ދަނީ އެންމެ ބޮޑަށް ވެކްސިން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބަލައިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ފަދަ ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑު މީހުންނަށް އަވަހަށް ވެކްސިން ދީ ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.