ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ދޭނީ އަށް ހަފްތާ ފަހުން

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދިނުމަށް ފަހު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާނީ އަށް ހަފްތާ ފަހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއޯއީސީ)ން ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ.ނަޒްލާ މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭނީ އަށް ހަފްތާ ފަހުން ކަމަށް ނިންމީ ރާއްޖޭގެ ޓެކް ޓީމާއި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިރުޝާދުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވިގޮތުގައި އަށް ހަފްތާ ފަހުން ކޮވިޝީލްޑްގެ ފަހު ޑޯޒް ޖަހާ ގޮތަށް ނިންމީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އާއި ރާއްޖޭގެ ވެކްސިންދިނުމާ ބެހޭ ފަންނީ ލަފާ ދޭ ގްރޫޕުގެ ދިރާސާ އާއި ލަފަ އަށް ބެލުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

ކޮވިޝީލްޑަކީ ރަނގަޅު ވެކްސިނެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ލަފާދީފައި ވަނީ އަށް ހަފްތާ އާއި 12 ހަފްތާއާ ދެމެދު ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހުއްދަދީފައިވާ ހަމައެކަނި ކޮވިޑް ވެކްސިން، ކޮވިޝީލްޑްގެ ފުރަތަމަ 100،000 ޑޯޒު ހަދިޔާކުރީ އިންޑިއާ އިންނެވެ. އިއްޔަގެ ނިޔަލަށް ވަނީ 56،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖަހައިފަ އެވެ.