ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ހާއްސަ ކަވަރޭޖް: އިހަވަންދޫއިން ކުރި ހޯދީ މުއިއްޒު

މުޙައްމަދު އަކުރަމް, ހަސަން އީމާން and ޙުސައިން ރީޙާން

މިއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިޔަށްދާއިރު އިހަވަންދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ 3 ވޯޓް ފޮށްޓަށް ވޯޓްލުން ކުރިޔަށް ގޮތުގެ އަޕްޑޭޓް ގެނެސްދިނުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ހާއްސަ ކަވަރޭޖެކެވެ.