ލައިވް އިވެންޓާއެކު އާޓް އެގްސެބިޝަން 2012 ފެށިއްޖެ

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

މިއަދު ހަވީރު އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ގޯތިތެރޭ ފެށުނު ލައިވް އިވެންޓާއެކު އެމަދަރުސާގެ އާޓް އެގްސެބިޝަން ފެށިއްޖެ އެވެ.

ލައިވް އިވެންޓުގައި އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ކޮންމެ ކުލާހަކުން 2 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އިވެންޓުގައި ދަރިވަރުން ކުރަންވީ މަސައްކަތްވަނީ ތަފާތު ދާއިރާ ތަކަށް ބަހާލައިފަ އެވެ.

މިއެގްސެބިޝަން މާދަމާ ހެނދުނު 9:00 ން ހަވީރު 5:00 އަށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ އެވެ. އެގްސެބިޝަނަށް ދަރިވަރުން ހުށައަޅާފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި ތަކެތި ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވައިލެވިފައިކަމަށް އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.