އިމަގު ބަށި މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުމުން (އިމަގުން) ބާއްވާ ބަށި މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިމުބާރާތް ފެށިފައި ވަނީ 20 އޮކްޓޯބަރ 2012 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އިމަގުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ބަށި މުބާރާތަކީ މިއަހަރު ތެރޭގައި އިމަގުން ބާއްވާ އެންމެ ޚާއްޞަ އެއް މުބާރާތެވެ.

އިމަގުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މި މުބާރާތަކީ ދިވެހި އަންހެނުން ޒަމާނުންސުރެ ކުޅެމުން އަންނަ ، އަންހެނުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު އެއް ކުޅިވަރުކަމުގައިވާ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ބަށި އިހަވަންދޫގައި ދިރުވާ އާލާކުރުމަށާއި ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަށި ކުޅެއުޅޭ ކުޅުންތެރިން އިހަވަންދޫގައި ގާއިމުކުރުމަށާއި ގައުމީ މުބާރާތްތަކުގައި އިހަވަންދޫ ތަމްސީލުކުރާނެ އަންހެން ބަށި ޓީމެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މިއަހަރުގެ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 4 ޓީމެކެވެ. އެއީ ހަބޭސް ޓީމާއި ނިކަ ވިންދު ޓީމާއި މިވަރެއްނެތް ޓީމާއި ފާސްޓަރ ޓީމެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ދަނީ އިހަވަންދޫ އޯޕަންސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގަ އެވެ.