އެން.ވީ.ކޭ ވާދެމުން ދަނބުކުރި އަށާއި އޭ.ވީ އަށް

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެން.ވީ.ކޭ ވާދެމުމުގެ މުބާރާތް ދަނބުކުރި ރަށްގުޑާ އަދި އޭ.ވީ އަހާހުން ޓީމުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ދަނބުކުރި ރަށްގުޑާ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފިރިހެން ފަޅީގައި ވާދަކޮށް، ރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗުގައި އޭ.ވީ ގަދަ ހިފުން ސީދާ ދެ ދެމުމުން ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. އަދި އަންހެން ފަޅީގެ ފައިނަލުގައި އެތަން މިތަން ސީދާ ދެމުމުން ބަލިކުރުމަށްފަހު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އޭ.ވީ އަހާހުން ޓީމެވެ.

ފިރިހެނުންގެ 1 ވަނަ ޓީމަށް 2500 ރުފިޔާ، 2 ވަނަ ޓީމަށް 1200 ރުފިޔާ އަދި އަންހެނުންގެ 1 ވަނަ ޓީމަށް 1000 ރުފިޔާ، 2 ވަނަ ޓީމަށް 500 ރުފިޔާގެ އިނާމު ހުށައަޅާފައިވާ މިމުބާރާތް ނިމިގެން ދިޔައީ އޭ.ވީ ގެ ފަރާތުން އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް އިންތިޒާމުކުރި ފަރިއްކޮޅަކުން ނެވެ.

ވާދެމުމުގެ މުބާރާތް ރޭގައި ނިމިފައިވާއިރު ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރގެ ބަށި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ހުރަވީ ދަނޑުގައި އޮންނާނެ އެވެ. ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ނިކަ ވިންދު އަދި އޭ.ވީ މިވަރެއް ނެއް ޓީމެވެ.