ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ވޮލީ ޓީމު އިހަވަންދުއަށް އަތުވެއްޖެ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

44 ވަނަ ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ވޮލީ ޓީމު އިހަވަންދުއަށް  އަތުވެއްޖެއެވެ. ޕޮލިސް ކުލަބުގެ އަންހެން ވޮލީޓީމު އިހަވަންދޫއަށް އައިސްފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު 5:30 ގައެވެ.

ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ޓީމަށް މަރުޚަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މެމްބަރުންނާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބަނދަރުމައްޗަށް ޖަމާވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ކުޅުން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު އެދުވަހުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޕޮލިސް ކުލަބާއި ހދ. ނޮޅިވަރަމްގެ ހުވާސް ކުލަބެވެ.