އިހަވަންދޫގެ 80 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

މިއަދު ކުރިއަށްދާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިހާބުގައި ހއ. އިހަވަންދޫން މިހާތަނަށް 88 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލައިފިއެވެ.

އިހަވަންދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ 3 ފޮއްޓަށް ޖުމުލަ 1812 މީހުން ވޯޓު ލުމަށްޓަކައި ރެޖިސްޓުރީވެފައިވާއިރު، މިއަދުގެ 5:20 އާ ހަމައަށް ޖުމުލަ 1609 މީހުން ވަނީ ވޯޓުދީފައެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށްދާ އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 701 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ ޖުމުލަ 273،182 މީހުންނަށެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަދު ހަވީރު 4:40 ވީ އިރު 56.82 އިންސައްތަ ރައްޔިތުން ވޯޓުލާފައިވެއެވެ. އެއީ 155،192 މީހުންނެވެ.