ފުރާންސް : ސްކޮޑު ފެނިފަވެސް ވާދަވެރިން ބިރުގަންނަހާވޭ

ސައުދުﷲ އަޙުމަދު

ޖޫން 11 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ މުބާރާތަށް ފުރާންސުން ނަގާފައިވާ 26 ކުޅުންތެރިން ފެނިވެސް އިދިކޮޅު ޓީމުތަކުން ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯޅަ ޕަންޑިތުން ބުނަންފަށައިފިއެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރަމުން އަންނަ ޕްރިޑިކްޝަންތަކުގައި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ބަލާ ފޭވަރިޓުން ގޮތުގައި ނަގާ ޓީމަކީވެސް ފުރާންސެވެ. ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ. ފުރާންސަކީ އެންމެފަހުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ޗެންޕިއަނުންނެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ފުރާންސައް ކާމިޔާބު ހޯދާ ދިން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންހެން މިފަހަރުގެ ފުރާންސްގެ ސްކޮޑުގައި އެބަ ހިމެނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކީވެސް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ ބާރުތައް ގޮތުގައި ބެލެވޭ ބޮޑެތި ކުލަބު ތަކުގެވެސް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންނެވެ. ފުރާންސްގެ ސްކޮޑުގައި ނިހެމެނޭ އެ ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިން ލައިގެން އަދި އިތުރު 2 ޓީމު އެކުލަވާ ލިޔަސް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމުތަކަށް ދޫނުކުރާހާ އަދަދަށް މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ފުރާންސްގައި މި ވަގުތު އެބަ ތިއްބެވެ.

ފުރާންސްގެ މިފަހަރުގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް މީޑިޔާގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކީ  ކަރިމް ބެންޒެމާގެ ވާހަކައެވެ. ބެންޒެމާ އެންމެ ފަހުން  ފުރާންސްގެ ޓީމަށް ކުޅެފައިވަނީ 2015 އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުގައި  އޭނަގެ ފުރާންސް ޓީމް މޭޓް ވަލްބުއެނާގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ފޮޓޯތަކެއް ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާވަނީ ޤައުމީ ޓީމުން ބާކީ ކޮއްފައެވެ. ބެންޒެމާ ޓީމަށް ނެގުމުން ފުރާންސް އިހުނަށްފުރެ ވަރުގަދަ ވާނެކަމަށް ފުޓުބޯޅަ ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ފުރާންސް ޓީމުގައި ހިމަނާފައިވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާ ކުޅުންތެރިއަކީ މޫސާ ސިސޯކޯ އެވެ. ޓޮޓްނަމުގައި ސިސޯކޯއަށް ގަވާއިދުން ފުރުޞަތު ނުލިބޭއިރު އޭނާ ކުޅޭ މަގާމަށް ކުޅޭ އެތަކެއް މޮޅެތި ކުޅުންތެރިންނެއް ފުރާންސްގައި އެބަ ތިއްބެވެ.

ފުރާންސް ޓީމުން އެންމެ ވިދާލަނެ ކަމަށް މި ފަހަރު ބެލެވޭ ކުޅުންތެރިޔަކީ ދުނިޔޭގައިވެސް މިވަގުތު ތިބި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ 3 ވަނާގައި ގިނަ ބަޔަކު ހިމަނާ  ޕީއެސްޖީގެ  އެންބާޕޭއެވެ. އެންބާޕޭގެ ޗަރުކޭސް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި މެދު ތެރެއިން ކާންޓޭ މުހިއްމު ދައުރެއް މުބާރާތުގައި  އަދާކުރާނެއެވެ. އަދި  ގުރީޒްމަން،ކޯމަން، ޑެންބެލޭ، ޕޮގުބާ ގެ ޖާދޫ މުބާރާތުގައި ފެނިގެން ދާނެކަމަށް ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

ފުރާންސްގެ ސްކޮޑްވަރުގަދަ ވެފައިވާ މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ފުރާންސްގެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

dapiss thee
އެއްކަމެއްވެސް ނުވާނެ، ހަމަ އިރާލާނަން އަހަރުން ހަމަޔަށް އައްނަ އިރަށް.. ކޮނން ފެންބަތެއް އެންބަތެއް