Banner Image Description

އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފަށައިފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2021 ފަށައިފިއެވެ. ޖުމުލަ 6 ޓީމެއް ވާދަކުރާ މިމުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށާފައިވަނީ އިއްޔަ ހަވީރުއެވެ. އިހަވަންދޫގެ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައިކުޅޭ މިމުބާރާތުގައި މިއަހަރު ވާދަކުރަނީ، ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބްރާންޗް، އިހަވަންދޫ ސްކޫލް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި ކޯޓް އަދި ބިޒްނަސް ސެންޓަރުގެ ޓީމް، އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް، އެމްޓީސީސީ އަދި އައިބީއޭއެވެ.

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޓީމުންވަނީ އެމްޓީސީސީގެ ޓީމްގެ މައްޗަށް 11 ލަނޑުން ކުރިހޯދާފައެވެ. ދެވަނަ މެޗްގައި ވާދަކުރި އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމާއި ޕޮލިސް މެޗް 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމުނުއިރު މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މެޗެން ފެނަކަ ވަނީ އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒު ޓީމްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދާފައެވެ.

މިމަހުގެ 10 އާއި ހަމަޔަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށްދަނީ އިހަވަންދޫ ހުރަވީ ދަނޑުގައެވެ.