އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލަށް ކައުންސިލާއި ފެނަކަ ދަތުރުކޮށްފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައިކުޅޭ އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އަދި ފެނަކަ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޓީމް ފަނަލަށް ދަތުރުކުރީ ރޭކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލްގައި އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ކޮމްބައިން ޓީމްގެ މައްޗަށް ޕެނަލްޓީޖަހައިގެން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެޓީމްވެސް 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން ނަތީޖާނެރުމަށްޖެހި  ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓްގައި ކައުންސިލުން 4 ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރިއިރު އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ 3 ޕެނަލްޓީއެވެ. މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވާފައިވަނީ ކައުންސިލް ޓީމްގެ ގޯލްކީޕަރު އަބުދުﷲ އަލީއެވެ.


ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗް ފެނަކައިން ކާމިޔާބުކުރީ އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވާފައިވަނީ ފެނަކަ ޓީމްގެ އަލީއެވެ.

އިހަވަންދޫގެ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައިކުޅޭ މިމުބާރާތުގައި މިއަހަރު ވާދަކުރަނީ، ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބްރާންޗް، އިހަވަންދޫ ސްކޫލް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި ކޯޓް އަދި ބިޒްނަސް ސެންޓަރުގެ ޓީމް، އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް، އެމްޓީސީސީ އަދި އައިބީއޭއެވެ.