Banner Image Description

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް އިހަވަންދޫގައި ފަށައިފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއެކު ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތް އިހަވަންދޫގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ.
މި ދެހިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން އިހަވަންދޫގައި ދިރާގުން ދަނީ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް އަދި ދިރާގު ޓީވީ ގެ ހިދުމަތް އެއްވެސް އަގަކާނުލައި ގުޅައި ދިނުމުގެ އިތުރުން ދިރާގު ޓީވީ ބެލުމަށްބޭނުންވާ ޖޯއިބޮސް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިޕްރޮމޯޝަން މާދަމާ ހަވީރު 16:00 އާއި ހަމަޔަށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެއެވެ.
ދިރާގު އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ގުޅުމަށް ބޭނުންވާ ރައުޓަރ ދިރާގުން ވިއްކަނީ 1800ރ އަށެވެ. 18 މަހަށް ބަހާލައިގެންވެސް ރައުޓަރަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިދެއެވެ.
ދިރާގުން ދަނީ ވަރަށް ބާރު މިނުގައި ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖޭއަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.