Banner Image Description

ރަށުންބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަބަޔަކު ކެމްޕޭނަށް އިހަވަންދޫއަށް

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު، އިހަވަންދޫއަށް އައިސް އިދިކޮޅު ކޯލީޝަނުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތާއި ގުޅިއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔަވަނީ ދެ ލޯންޗެއްގައި 80 ވަރަކަށް މީހުން އިހަވަންދޫއަށް އައިސްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރިސޯޓް ތަކާއި، މާލެ އަދި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނެވެ.

އެމީހުން އިހަވަންދޫއަށް އައުމުން އިއްޔަ ހަވީރު އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައިވަނީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. އެއަށްފަހު ރަށުން ބޭރުން އައި ޓީމާއި އެކު ރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ހިނގައިލުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދޮރުންދޮރަށް ހިނގުމާއި ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއްވެސްވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައިމިރޭ ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމެއްވެސް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.